^
របាក្សត្រ ទី ១
បញ្ជីរាយ​នាម​បុព្វបុរស
ចាប់​ពី​អ័ដាម​រហូត​ដល់​អ័ប្រាហាំ
បញ្ជីរាយ​នាម​ពូជ​ពង្ស​របស់​អ័ប្រាហាំ
បញ្ជីរាយ​នាម​ពូជ​ពង្ស​របស់​អេសាវ
ស្តេច​នៅ​ស្រុក​អេដំម
បញ្ជីរាយ​នាម​កូន​ចៅ​របស់​យ៉ាកុប និង ពូជ​ពង្ស​របស់​យូដា
ព្រះរាជ​វង្ស​ស្តេច​ដាវីឌ
កុលសម្ព័ន្ធ​យូដា
កុលសម្ព័ន្ធ​ស៊ីម្មាន
កុលសម្ព័ន្ធ​រូបេន
កុលសម្ព័ន្ធ​កាឌ់
កងទ័ព​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ខាង​កើត
កុលសម្ព័ន្ធ​ម៉ាន៉ាសេ​១​ចំហៀង​ដែល​នៅ​ត្រើយ​ខាង​កើត​ទន្លេ​យ័រដាន់
កុលសម្ព័ន្ធ​លេវី
ក្រុង​របស់​ពួក​លេវី
កុលសម្ព័ន្ធ​អ៊ីសាខារ
កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន
កុលសម្ព័ន្ធ​ម៉ាន៉ាសេ
កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអិម
កុលសម្ព័ន្ធ​អេស៊ើរ
កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន
ព្រះរាជវង្ស​ស្តេច​សូល
រាស្ត្រ​ដែល​ជាប់​ជា​ឈ្លើយ​សឹក ហើយ​វិល​មក​រស់​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​វិញ
ព្រះរាជវង្ស​ស្តេច​សូល
រាជ្យ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ស្តេច​សូល​សោយ​ទិវង្គត
ស្តេច​ដាវីឌ​គ្រង​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល
ស្តេច​ដាវីឌ​លើក​រាជធានី​មក​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ពួក​អ្នក​ដ៏​ខ្លាំង​ពូកែ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ពួក​អ្នក​ខ្លាំង​ពូកែ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​នៅ​ក្រុង​ស៊ីកឡាក់
ពួក​អ្នក​ខ្លាំង​ពូកែ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ មក​ពី​ក្រុង​ហេប្រុន
ការ​ដង្ហែ​ហិប​នៃ​សេចក្តី​សញ្ញា​ចូល​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​ដាវីឌ​គង់​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​ដាវីឌ​ទទួល​ជ័យជំនះ​លើ​ពួក​ភីលីស្ទីន
ហិប​នៃ​សេចក្តី​សញ្ញា​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​ដាវីឌ​មាន​បំណង​សង់​ព្រះវិហារ
ការ​អធិស្ឋាន​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ជ័យជំនះ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​លើ​ស្រុក​ជិត​ខាង
បញ្ជីរាយ​នាម​មន្ត្រី​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ពួក​ទូត​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​ត្រូវ​អាម៉ាស់​មុខ
សង្គ្រាម​ជា​មួយ​កូន​ចៅ​អាំម៉ូន និង​ពួក​ស៊ីរី
អ៊ីស្រាអែល​ដណ្តើម​យក​ក្រុង​រ៉ាបាត
ជ័យជំនះ​លើ​ពួក​ភីលីស្ទីន
ស្តេច​ដាវីឌ​រាប់​ចំនួន​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​ដាវីឌ​រៀបចំ​សង់​ព្រះវិហារ
មុខងារ​របស់​ពួក​លេវី
ពួក​សង្ឃ
បញ្ជីរាយ​នាម​ពួក​លេវី​មួយ​ចំនួន​ទៀត
ក្រុម​ចំរៀង
ពួក​ឆ្មាំ​ទ្វារ
មុខងារ​របស់​ពួក​លេវី​មួយ​ចំនួន​ទៀត
ការ​ចាត់ចែង​អាជ្ញាធរ​ទាហាន
ការ​ចាត់ចែង​អាជ្ញាធរ​ស៊ីវិល
អ្នក​រក្សា​ព្រះរាជទ្រព្យ
អ្នក​ជំនិត​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ស្តេច​ដាវីឌ​ស្នើ​តែងតាំង​សាឡូម៉ូន​ឲ្យ​ឡើង​ស្នង​រាជ្យ
ដង្វាយ​សំរាប់​ការ​សាង​សង់​ព្រះវិហារ
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ស្តេច​សាឡូម៉ូន​ឡើង​គ្រង​រាជ្យ
ស្តេច​ដាវីឌ​សោយ​ទិវង្គត