^
កូរិនថូសទី ១
សេចក្តី​ផ្តើម
ការ​បាក់​បែក​ក្នុង​ពួក​ជំនុំ
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​ឫទ្ធានុភាព និង​ជា​ប្រាជ្ញាញាណ​របស់​ព្រះ
អំពី​ព្រះគ្រីស្ទ​ជាប់​ឆ្កាង
ព្រះប្រាជ្ញាញាណ​របស់​ព្រះ
ភារកិច្ច​របស់​អ្នក​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ
សាវ័ក​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ
អំពី​ការ​ប្រាស​ចាក​សីលធម៌
អំពី​ការ​ប្តឹង​ផ្តល់​គ្នា​ក្នុង​ចំណោម​ពួក​បង​ប្អូន
សិទ្ធិ​សេរីភាព​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ
អំពី​បញ្ហា​គូ​ស្រករ
ជីវិត​រស់​នៅ​ស្រប​តាម​ការ​ត្រាស់ហៅ​របស់​ព្រះ
អ្នក​មិន​ទាន់​រៀប​ការ និង​ស្ត្រី​មេម៉ាយ
អំពី​សាច់​ដែល​គេ​សែន​ហើយ
សិទ្ធិ​របស់​សាវ័ក
ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​នឹង​ព្រះ​ក្លែងក្លាយ
អំពី​ការ​ដែល​ត្រូវ​ប្រព្រឹត្ត​ដើម្បី​លើក​តម្កើង​សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះ
ឥរិយាបថ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ពេល​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ
អំពី​ពិធី​ជប់លៀង​របស់​ព្រះអម្ចាស់
អំពី​ព្រះអំណោយ​ទាន​របស់​ព្រះវិញ្ញាណ
ព្រះកាយ​តែ​មួយ​បែង​ចែក​ជា​ច្រើន​ផ្នែក
សេចក្តី​ស្រឡាញ់
របៀប​ប្រើ​ព្រះអំណោយ​ទាន​របស់​ព្រះវិញ្ញាណ​នៅ​ក្នុង​ពួក​ជំនុំ
សណ្តាប់ធ្នាប់​ក្នុង​ពួក​ជំនុំ
អំពី​ព្រះអម្ចាស់​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ
គ្រីស្ទបរិស័ទ​នឹង​មាន​ជីវិត​រស់​ឡើង​វិញ
អំពី​រូបកាយ​អ្នក​ដែល​រស់​ឡើង​វិញ
អំពី​ការ​រៃ​ប្រាក់​ផ្ញើ​ទៅ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
គំរោង​ការ​របស់​ប៉ុល
ពាក្យ​ផ្តែផ្តាំ​ផ្សេងៗ