^
សាំយូអែល ទី ១
អេលី និង​សាំយូអែល
នាង​ហាណា​នៅ​កន្លែង​សក្ការៈ​ស៊ីឡូរ
កំណើត និង​កុមារភាព​របស់​សាំយូអែល
ទំនុកដំកើង​របស់​នាង​ហាណា
កូន​ប្រុស​ទាំង​ពីរ​របស់​អេលី
កុមារ​សាំយូអែល​នៅ​ស៊ីឡូរ
អេលី​ស្តី​បន្ទោស​កូនៗ​របស់​លោក
ហោរា​ម្នាក់​ប្រកាស​ពី​ការ​ដាក់​ទោស​គ្រួសារ​អេលី
ព្រះអម្ចាស់​ត្រាស់ហៅ​កុមារ​សាំយូអែល
សាសន៍​ភីលីស្ទីន​ដណ្តើម​យក​បាន​ហិប​នៃ​សេចក្តី​សញ្ញា
មរណភាព​របស់​សង្ឃ​អេលី ព្រម​ទាំង​កូន​ប្រសា​ស្រី​របស់​លោក
ហិប​នៃ​សេចក្តី​សញ្ញា​នៅ​ស្រុក​ភីលីស្ទីន
សាសន៍​ភីលីស្ទីន​បញ្ជូន​ហិប​នៃ​សេចក្តី​សញ្ញា ទៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ជ័យជំនះ​លើ​កងទ័ព​ភីលីស្ទីន
ការ​តែងតាំង​ស្តេច
បណ្តាជន​អ៊ីស្រាអែល​ទាមទារ​ចង់​បាន​ស្តេច​មួយ​អង្គ
សិទ្ធិ​របស់​ស្តេច
សូល​ស្វែង​រក​សត្វ​លា​ដែល​បាត់
សូល​ទៅ​ជួប​សាំយូអែល
កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​តែងតាំង​សូល​ជា​ស្តេច
ស្តេច​សូល​វាយ​ឈ្នះ​សាសន៍​អាំម៉ូន
សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​សាំយូអែល
រាជ្យ​របស់​ស្តេច​សូល​ធ្វើ​សង្គ្រាម​នឹង​ពួក​ភីលីស្ទីន
យ៉ូណាថាន​មាន​ជ័យជំនះ​លើ​ពួក​ភីលីស្ទីន
ទាហាន​អ៊ីស្រាអែល​ជួយ​យ៉ូណាថាន​ឲ្យ​រួច​ជីវិត
ជ័យជំនះ​របស់​ស្តេច​សូល និង​រាជវង្ស
ស្តេច​សូល​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជា​មួយ​សាសន៍​អាម៉ាលេក
ព្រះអម្ចាស់​បោះបង់​ចោល​ស្តេច​សូល
ព្រះ​ជ្រើសរើស​កំឡោះ​ដាវីឌ​ជា​ស្តេច​ថ្មី
កំឡោះ​ដាវីឌ​ចូល​បំរើ​ស្តេច​សូល
កូលីយ៉ាត​ប្រមាថ​កងទ័ព​អ៊ីស្រាអែល
កំឡោះ​ដាវីឌ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​កូលីយ៉ាត
ដាវីឌ​ចូល​គាល់​ស្តេច​សូល
យ៉ូណាថាន​ចង​សម្ពន្ធមិត្ត​ជា​មួយ​ដាវីឌ
ស្តេច​សូល​ច្រណែន​នឹង​ដាវីឌ
ដាវីឌ​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​មួយ​បុត្រី​ស្តេច​សូល
ស្តេច​សូល​រក​សំឡាប់​ដាវីឌ
ព្រះនាង​មីកាល​ជួយ​សង្គ្រោះ​ដាវីឌ
យ៉ូណាថាន​ការពារ​ដាវីឌ
ដាវីឌ​រត់​ទៅ​ដល់​ភូមិ​ណូប
ដាវីឌ​នៅ​ជា​មួយ​ពួក​ភីលីស្ទីន​ក្នុង​ក្រុង​កាថ
ដាវីឌ​រៀបចំ​កងទ័ព​របស់​លោក
ស្តេច​សូល​សំឡាប់​រង្គាល​ពួក​សង្ឃ​នៅ​ភូមិ​ណូប
ដាវីឌ​សង្គ្រោះ​បណ្តាជន​នៅ​ក្រុង​កៃឡា
ដាវីឌ​នៅ​វាល​រហោស្ថាន​ស៊ីភ
ដាវីឌ​មិន​ដាច់​ចិត្ត​ធ្វើ​គុត​ស្តេច​សូល
ណាបាល​បដិសេធ​មិន​ព្រម​ជួយ​ដាវីឌ
នាង​អ័ប៊ីកែល និង​ដាវីឌ
មរណភាព​របស់​ណាបាល
ដាវីឌ​ទុក​ជីវិត​ឲ្យ​ស្តេច​សូល​ម្តង​ទៀត
ដាវីឌ​ទៅ​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ពួក​ភីលីស្ទីន
ស្តេច​សូល​ទៅ​រក​មេមត់
សាសន៍​ភីលីស្ទីន​ដេញ​ដាវីឌ​ចេញ​ពី​កងទ័ព​របស់​ពួក​គេ
សាសន៍​អាម៉ាលេក​ដុត​កំទេច​ក្រុង​ស៊ីកឡាក់ ដាវីឌ​ដេញ​តាម​កងទ័ព​អាម៉ាលេក
ដាវីឌ​វាយ​ឈ្នះ​កងទ័ព​អាម៉ាលេក
ស្តេច​សូល និង​បុត្រា​សោយទិវង្គត