^
របាក្សត្រ ទី ២
ស្តេច​សាឡូម៉ូន​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​ទូល​សូម​ប្រាជ្ញា​ពី​ព្រះជាម្ចាស់
អំណាច និង​រាជ​ទ្រព្យ​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន
ស្តេច​សាឡូម៉ូន​សង់​ព្រះវិហារ
ការ​សង់​ព្រះវិហារ
សសរ និង​អាសនៈ​លង្ហិន
អាង​ធំ​ពី​លង្ហិន
បញ្ជី​របស់របរ​ដែល​លោក​ហ៊ីរ៉ាម​បាន​ធ្វើ
ហិប​សម្ពន្ធមេត្រី​តម្កល់​ក្នុង​ព្រះ​ដំណាក់
សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន
យញ្ញបូជា​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន
ព្រះអម្ចាស់​សំដែង​ឲ្យ​ស្តេច​សាឡូម៉ូន​ឃើញ​ជា​ថ្មី
ស្នាដៃ​ផ្សេងៗ​ទៀត​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន
ព្រះមហាក្សត្រិយានី​ស្រុក​សេបា​យាង​មក​គាល់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន
រាជ​ទ្រព្យ​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន
ស្តេច​សាឡូម៉ូន​សោយ​ទិវង្គត
ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៃ​រាជាណាចក្រ​យូដា ចាប់​ពី​គ្រា​បែង​ចែក​ស្រុក រហូត​ដល់​គ្រា​ស្តេច​ស្រុក​បាប៊ីឡូន​កៀរ​ប្រជាជន​ទៅ​ជា​ឈ្លើយ
ប្រជាជន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ស៊ីគែម
អាណាចក្រ​អ៊ីស្រាអែល​បែក​ជា​ពីរ ស្តេច​រេហូបោម​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​រេហូបោម​សង់​ក្រុង​នានា
ពួក​បូជាចារ្យ និង​ពួក​លេវី រួបរួម​ជា​មួយ​ស្តេច​រេហូបោម
រាជ​វង្ស​របស់​ស្តេច​រេហូបោម
ព្រះចៅ​ស៊ីសាក ស្តេច​ស្រុក​អេស៊ីប​វាយ​លុក​ស្រុក​យូដា
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រជ្ជកាល​ស្តេច​រេហូបោម
ស្តេច​អ័ប៊ីយ៉ា​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អេសា​គ្រង​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អេសា​កែ​ទំរង់​សាសនា
សង្គ្រាម​រវាង​ស្តេច​អេសា និង​ស្តេច​បាសា ស្តេច​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​អេសា​ឃុំឃាំង​ហោរា​ហាណានី
ស្តេច​អេសា​សោយ​ទិវង្គត
ស្តេច​យ៉ូសាផាត​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
អំណាច​របស់​ស្តេច​យ៉ូសាផាត
ស្តេច​យ៉ូសាផាត​ចង​ស្ពាន​មេត្រី​នឹង​ស្តេច​អ័ហាប់
ពួក​អ្នក​ប្រកប​របរ​ជា​ហោរា​ប្រកាស​អំពី​ជ័យជំនះ
ហោរា​មីកាយ៉ា​ប្រកាស​ប្រាប់​ពី​បរាជ័យ
ស្តេច​អ័ហាប់​សោយ​ទិវង្គត​ក្នុង​សមរភូមិ
ស្តេច​យ៉ូសាផាត​តែងតាំង​ចៅក្រម​នៅ​ស្រុក​យូដា
កងទ័ព​ម៉ូអាប់ និង​កងទ័ព​អាំម៉ូន​វាយ​លុក​ស្រុក​យូដា ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ស្តេច​យ៉ូសាផាត
ព្រះអម្ចាស់​ប្រទាន​ជ័យជំនះ​ដល់​ជនជាតិ​យូដា
ចុង​រជ្ជកាល​របស់​ស្តេច​យ៉ូសាផាត
ស្តេច​យ៉ូរ៉ាម​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អ័ហាស៊ីយ៉ា​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះនាង​អ័ថាលា​ដណ្តើម​អំណាច​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​យ៉ូអាស​ឡើង​គ្រង​រាជ្យ
ស្តេច​យ៉ូអាស​ជួសជុល​ព្រះវិហារ
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រជ្ជកាល​ស្តេច​យ៉ូអាស
ស្តេច​អ័ម៉ាស៊ីយ៉ា​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អ័ម៉ាស៊ីយ៉ា​ច្បាំង​ចាញ់​ស្តេច​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រជ្ជកាល​ស្តេច​អ័ម៉ាស៊ីយ៉ា
ស្តេច​អូសៀស​ឡើង​គ្រង​រាជ្យ​ជា​ស្តេច​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អូសៀស​បែក​ចិត្ត​ចេញ​ពី​ព្រះអម្ចាស់
ស្តេច​អូសៀស​កើត​រោគ​ឃ្លង់
ស្តេច​យ៉ូថាម​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អ័ហាស​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អ័ហាស​សុំ​ជំនួយ​ពី​ស្តេច​ស្រុក​អាស្ស៊ីរី
ស្តេច​ហេសេគា​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​ហេសេគា​រៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ពិធី​គោរព​បំរើ​ព្រះអម្ចាស់ និង​ការ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​ឡើង​វិញ
ស្តេច​ហេសេគា​កោះ​ហៅ​ប្រជាជន​មក​ធ្វើ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្លង​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​ហេសេគា​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្លង​ជា​មួយ​ជនជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល
ស្តេច​ហេសេគា​រៀបចំ​មុខងារ​បូជាចារ្យ​ឡើង​វិញ
ព្រះចៅ​សានហេរីប​ឈ្លានពាន​អាណាចក្រ​យូដា
ការ​គំរាមកំហែង​របស់​ស្តេច​ស្រុក​អាស្ស៊ីរី​មក​លើ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ព្រះចៅ​សានហេរីប​ប្រមាថ​ព្រះអម្ចាស់
ជនជាតិ​អាស្ស៊ីរី​បាក់​ទ័ព​ព្រះចៅ​សានហេរីប​សោយ​ទិវង្គត
ចុង​រជ្ជកាល​ស្តេច​ហេសេគា
ស្តេច​ម៉ាន៉ាសេ​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អាំម៉ូន​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យ៉ូសៀស​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
លោក​មហា​បូជាចារ្យ​រក​ឃើញ​គម្ពីរ​វិន័យ
ស្តេច​យ៉ូសៀស​សុំ​ឲ្យ​ព្យាការិនី​ហ៊ុលដា​ទូល​សួរ​ព្រះអម្ចាស់
ស្តេច​យ៉ូសៀស​ចង​សម្ពន្ធមេត្រី​ជា​មួយ​ព្រះជាម្ចាស់
ស្តេច​យ៉ូសៀស​រៀបចំ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្លង*
ដំណាក់​ចុង​ក្រោយ​នៃ​រាជ្យ​ស្តេច​យ៉ូសៀស
ស្តេច​យ៉ូអាហាស​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យេហូយ៉ាគីម​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យ៉ូយ៉ាគីន​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យ៉ូយ៉ាគីន​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះចៅ​ស៊ីរូស​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ