^
ពង្សាវតារក្សត្រ ទី ២
ព្រះ​ដាក់​ទោស​ស្តេច​អ័ហាស៊ីយ៉ា
ស្តេច​អ័ហាស៊ីយ៉ា​រក​ចាប់​ហោរា​អេលីយ៉ា
ព្រះអម្ចាស់​លើក​ហោរា​អេលីយ៉ា​ទៅ​ស្ថាន​សួគ៌
ហោរា​អេលីសេ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រភព​ទឹក​នៅ​ក្រុង​យេរីខូរ​ល្អ​ឡើង​វិញ
ព្រះអម្ចាស់​ដាក់​ទោស​ដល់​ក្មេងៗ​ដែល​ប្រមាថ​ហោរា​អេលីសេ
ស្តេច​យ៉ូរ៉ាម​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល សង្គ្រាម​រវាង​អ៊ីស្រាអែល និង​ម៉ូអាប់
ហោរា​អេលីសេ​ជួយ​ស្ត្រី​មេម៉ាយ​ម្នាក់
ហោរា​អេលីសេ​នៅ​ភូមិ​ស៊ូណែម
បបរ​មាន​ជាតិ​ពុល
ហោរា​អេលីសេ​ចែក​អាហារ​ដល់​មនុស្ស​មួយ​រយ​នាក់
លោក​មេទ័ព​ណាម៉ាន់​បាន​ជា​ពី​រោគ​ឃ្លង់
កំហុស​របស់​កេហាស៊ី
ផ្លែ​ពូថៅ​អណ្តែត
ហោរា​អេលីសេ​ចាប់​ទាហាន​ស៊ីរី​មក​ជា​ឈ្លើយ
ទុរ្ភិក្ស​នៅ​ក្រុង​សាម៉ារី
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ទុរ្ភិក្ស
ស្តេច​អ៊ីស្រាអែល​រក​យុត្តិធម៌​ជូន​ស្ត្រី​អ្នក​ភូមិ​ស៊ូណែម
ហោរា​អេលីសេ និង​ហាសែល
ស្តេច​យ៉ូរ៉ាម​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អ័ហាស៊ីយ៉ា​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
យេហ៊ូវ​ទទួល​ពិធី​ចាក់​ប្រេង​អភិសេក​ជា​ស្តេច
ស្តេច​យេហ៊ូវ​ធ្វើ​គុត​ស្តេច​យ៉ូរ៉ាម និង​ស្តេច​អ័ហាស៊ីយ៉ា
ស្តេច​អ័ហាស៊ីយ៉ា ស្តេច​ស្រុក​យូដា សោយ​ទិវង្គត
ព្រះនាង​យេសិបិល​សោយ​ទិវង្គត
រាជវង្ស​របស់​ស្តេច​អ័ហាប់​ត្រូវ​រលត់
យេហ៊ូវ​ប្រហារ​ជីវិត​រាជ​វង្ស​របស់​ស្តេច​យូដា
យេហ៊ូវ​ជួប​នឹង​យ៉ូណាដាប
យេហ៊ូវ​លុប​បំបាត់​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះបាល
ស្តេច​យេហ៊ូវ​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះនាង​អ័ថាលា​ដណ្តើម​អំណាច​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​យ៉ូអាស​ឡើង​គ្រង​រាជ្យ
ស្តេច​យ៉ូអាស​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យ៉ូអាស​ជួសជុល​ព្រះវិហារ
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រជ្ជកាល​ស្តេច​យ៉ូអាស
ស្តេច​យ៉ូអាហាស​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​យ៉ូអាស​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ហោរា​អេលីសេ​ទទួល​មរណភាព
ស្តេច​អ័ម៉ាស៊ីយ៉ា​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យេរ៉ូបោម​ទី​២ សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​អ័សារា​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​សាការី​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​សាលូម​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​មណាហិម​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​ពេកាហ៊ា​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​ពេកា​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​យ៉ូថាម​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អ័ហាស​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​ហូស៊ា​ជា​ស្តេច​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
មូល​ហេតុ​នៃ​ការ​វិនាស​របស់​អាណាចក្រ​អ៊ីស្រាអែល
ដើម​កំណើត​របស់​សាសន៍​សាម៉ារី
ស្តេច​ជំនាន់​ចុង​ក្រោយ​នៃ​រាជាណាចក្រ​យូដា ចាប់​ពី​ស្តេច​ហេសេគា រហូត​ដល់​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រាជាណាចក្រ​យូដា
ស្តេច​ហេសេគា​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ការ​វាយ​ដណ្តើម​យក​ក្រុង​សាម៉ារី
ព្រះចៅ​សានហេរីប​ឈ្លានពាន​អាណាចក្រ​យូដា
ការ​គំរាមកំហែង​របស់​ស្តេច​ស្រុក​អាសស៊ើរ​មក​លើ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​ហេសេគា​សួរ​យោបល់​អេសាយ
ការ​គំរាមកំហែង​សា​ជា​ថ្មី​ពី​សំណាក់​ស្តេច​សានហេរីប
ពាក្យ​ទូល​អង្វរ​របស់​ស្តេច​ហេសេគា
អេសាយ​នាំ​ព្រះបន្ទូល​មក​ថ្លែង​ប្រាប់​ស្តេច
សាសន៍​អាសស៊ើរ​ដក​ទ័ព​ថយ ស្តេច​សានហេរីប​សោយ​ទិវង្គត
ស្តេច​ហេសេគា​ប្រឈួន ហើយ​ព្រះ​ប្រោស​ស្តេច​ឲ្យ​ជា
ស្តេច​ហេសេគា​ទទួល​ទូត​របស់​ស្រុក​បាប៊ីឡូន
ស្តេច​ម៉ាន៉ាសេ​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​អាំម៉ូន​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យ៉ូសៀស​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
សំដេច​សង្ឃ​រក​ឃើញ​គម្ពីរ​វិន័យ
ស្តេច​យ៉ូសៀស​សុំ​ឲ្យ​ហោរា​ស្រី​ហ៊ុលដា​ទូល​សួរ​ព្រះ
ការ​កែ​ទំរង់​នៅ​រជ្ជកាល​ស្តេច​យ៉ូសៀស
សាសន៍​យូដា​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​រំលង*
តំណាក់​ចុង​ក្រោយ​នៃ​រាជ្យ​ស្តេច​យ៉ូសៀស
ស្តេច​យ៉ូអាហាស​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យេហូយ៉ាគីម​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​យ៉ូយ៉ាគីន​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​សេដេគា​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ស្តេច​នេប៊ូក្នេសា​ឡោមព័ទ្ធ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​នេប៊ូក្នេសា​វាយ​យក​បាន​ក្រុង​យេរូសាឡិម