^
សាំយូអែល ទី ២
រាជ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ដាវីឌ​ទទួល​ដំណឹង​អំពី​ការ​សោយទិវង្គត​របស់​ស្តេច​សូល
ទំនួញ​របស់​ដាវីឌ
បណ្តាជន​ស្រុក​យូដា​អភិសេក​ដាវីឌ​ជា​ស្តេច​នៅ​ក្រុង​ហេប្រុន
អ័ប៊ីនើរ​តែងតាំង​អ៊ីស-បូសែត​ជា​ស្តេច​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
សង្គ្រាម​រវាង​យូដា និង​អ៊ីស្រាអែល នៅ​គីបៀន
បុត្រ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​ប្រសូត​នៅ​ក្រុង​ហេប្រុន
អ័ប៊ីនើរ​មាន​ទំនាស់​ជា​មួយ​ស្តេច​អ៊ីស-បូសែត
អ័ប៊ីនើរ​ចុះ​ចូល​ជា​មួយ​ស្តេច​ដាវីឌ
យ៉ូអាប់​ធ្វើ​ឃាត​អ័ប៊ីនើរ
ស្តេច​អ៊ីស-បូសែត​ត្រូវ​គេ​ធ្វើ​គុត
ស្តេច​ដាវីឌ​គ្រងរាជ្យ​លើ​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល
ស្តេច​ដាវីឌ​លើក​រាជធានី​មក​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
បុត្រ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ប្រសូត​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ជ័យជំនះ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​លើ​សាសន៍​ភីលីស្ទីន
ការ​ដង្ហែ​ហិប​នៃ​សេចក្តី​សញ្ញា​ចូល​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ហិប​នៃ​សេចក្តី​សញ្ញា​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​ដាវីឌ​មាន​បំណង​សង់​ព្រះវិហារ
ការ​អធិស្ឋាន​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ជ័យជំនះ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​លើ​ស្រុក​ជិត​ខាង
បញ្ជី​រាយ​នាម​មន្ត្រី​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ស្តេច​ដាវីឌ​ទទួល​មភីបូសែត​ចូល​វាំង
សង្គ្រាម​ជា​មួយ​កូន​ចៅ​អាំម៉ូន និង​សាសន៍​ស៊ីរី
ស្តេច​ដាវីឌ និង​នាង​បាតសេបា
មរណភាព​របស់​លោក​អ៊ូរី
ហោរា​ណាថាន់​ទូល​ស្តេច​ដាវីឌ​ឲ្យ​ស្គាល់​កំហុស
កូន​របស់​នាង​បាតសេបា​ស្លាប់
កំណើត​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន
ស្តេច​ដាវីឌ​វាយ​យក​បាន​ក្រុង​រ៉ាបាត
អាំណូន និង​ព្រះនាង​តាម៉ារ
អាប់សាឡំម​ធ្វើ​គុត​អាំណូន
អាប់សាឡំម​ត្រឡប់​មក​ក្រុង​យេរូសាឡិម​វិញ
ស្តេច​ដាវីឌ​លើក​លែង​ទោស​អាប់សាឡំម
ស្តេច​អាប់សាឡំម​ប៉ុនប៉ង​ដណ្តើម​រាជ្យ
ស្តេច​ដាវីឌ​ភៀសខ្លួន​ចេញ​ពី​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​ដាវីឌ​ចាត់​ហ៊ូសាយ​ទៅ​ស៊ើបការណ៍​ពី​ស្តេច​អាប់សាឡំម
ស្តេច​ដាវីឌ និង​ស៊ីបា
ស៊ីម៉ាយ​ជេរ​ប្រទេចផ្តាសា​ស្តេច​ដាវីឌ
ហ៊ូសាយ​ចូល​គាល់​ស្តេច​អាប់សាឡំម
ស្តេច​អាប់សាឡំម និង​ពួក​ស្រី​ស្នំ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ហ៊ូសាយ​ជំទាស់​នឹង​យោបល់​របស់​អ័ហ៊ីថូផែល
ស្តេច​ដាវីឌ​ឆ្លង​ទន្លេ​យ័រដាន់
ស្តេច​ដាវីឌ​នៅ​ក្រុង​ម៉ាហាណែម
បរាជ័យ​របស់​កងទ័ព​ស្តេច​អាប់សាឡំម
យ៉ូអាប់​ធ្វើ​គុត​ស្តេច​អាប់សាឡំម
ស្តេច​ដាវីឌ​ជ្រាប​ពី​ការ​សុគត​របស់​ស្តេច​អាប់សាឡំម
ការ​ឈឺចាប់​ខ្លោចផ្សារ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ស្តេច​ដាវីឌ​យាង​ចូល​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ស្តេច​ដាវីឌ​លើក​លែង​ទោស​លោក​ស៊ីម៉ាយ
ស្តេច​ដាវីឌ​លើក​លែង​ទោស​មភីបូសែត
ស្តេច​ដាវីឌ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​លោក​បារស៊ីឡាយ
ទំនាស់​រវាង​សាសន៍​យូដា និង​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល
សេបា​បះបោរ​ប្រឆាំង​នឹង​ស្តេច​ដាវីឌ
យ៉ូអាប់​ធ្វើ​ឃាត​អ័ម៉ាសា
បញ្ជី​រាយ​នាម​មន្ត្រី​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
អ្នក​ស្រុក​គីបៀន និង​ពូជពង្ស​របស់​ស្តេច​សូល
ចំបាំង​ត​ទល់​នឹង​សាសន៍​ភីលីស្ទីន
ទំនុកដំកើង​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ពាក្យ​បណ្តាំ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ទាហាន​ដ៏​អង់អាច​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ស្តេច​ដាវីឌ​ជំរឿន​បណ្តា​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះ​ដាក់​ទោស​កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល
ស្តេច​ដាវីឌ​សង់​អាសនៈ​ថ្វាយ​ព្រះអម្ចាស់