^
កិច្ចការ
បុព្វកថា
ព្រះយេស៊ូវ​យាង​ឡើង​ទៅ​ស្ថានសួគ៌
ការ​ជ្រើសរើស​ម៉ាត់ធាស​ជា​សាវ័ក​ជំនួស​យូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុត
ព្រះវិញ្ញាណ​យាង​មក​សណ្ឋិត​លើ​ពួក​សិស្ស
សុន្ទរកថា​របស់​ពេត្រុស
ក្រុម​គ្រិស្តបរិស័ទ​ដំបូង​បង្អស់
ពេត្រុស និង​យ៉ូហាន​ប្រោស​ជន​ពិការ​ម្នាក់​ឲ្យ​ជា
សុន្ទរកថា​របស់​ពេត្រុស​នៅ​ក្នុង​ព្រះវិហារ
ពេត្រុស និង​យ៉ូហាន​នៅ​មុខ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់
ក្រុម​គ្រីស្ទបរិស័ទ​រួម​រស់​ជា​មួយ​គ្នា
អាន៉្នានាស និង​សាភីរ៉ា
ក្រុម​សាវ័ក​សំដែង​ការ​អស្ចារ្យ​ផ្សេងៗ
ក្រុម​សាវ័ក​ត្រូវ​គេ​បៀត​បៀន
ការ​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រាំ​ពីរ​រូប
លោក​ស្ទេផាន​ត្រូវ​គេ​ចាប់​ខ្លួន
សុន្ទរកថា​របស់​ស្ទេផាន
បណ្តាជន​សំឡាប់​ស្ទេផាន
សុល​បៀត​បៀន​ពួក​សិស្ស
ភីលីព​នាំ​ដំណឹង​ល្អ​ទៅ​ជំរាប​មន្ត្រី​សាសន៍​អេធីយ៉ូពី
លោក​សុល​ប្រែ​ចិត្ត​គំនិត​ជឿ​ព្រះយេស៊ូវ
សុល​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​នៅ​ក្រុង​ដាម៉ាស
សុល​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ពេត្រុស​ប្រោស​អេនាស​ឲ្យ​ជា
នាង​តេប៊ីថា​រស់​ឡើង​វិញ
កូនេលាស​ប្រែ​ចិត្ត​គំនិត​ជឿ​ព្រះអម្ចាស់
សុន្ទរកថា​របស់​ពេត្រុស​នៅ​ផ្ទះ​កូនេលាស
សាសន៍​ដទៃ​បាន​ទទួល​ព្រះវិញ្ញាណ​ដ៏​បរិសុទ្ធ
ពេត្រុស​ធ្វើ​សេចក្តី​រាយការណ៍​ជូន​ក្រុម​អ្នក​ជឿ​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ក្រុម​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​អាន់ទីយ៉ូក
យ៉ាកុប​ត្រូវ​គេ​សំឡាប់ ពេត្រុស​ត្រូវ​គេ​ឃុំឃាំង
ទេវតា​ដោះ​លែង​ពេត្រុស
ស្តេច​ហេរ៉ូឌ​សោយ​ទិវង្គត
ព្រះវិញ្ញាណ​ជ្រើស​យក​បាណាបាស និង​សុល​ឲ្យ​ទៅ​បំពេញ​បេសកកម្ម
បាណាបាស និង​សុល​នៅ​កោះ​គីប្រុស
ប៉ុល និង​បាណាបាស​នៅ​ក្រុង​អាន់ទីយ៉ូក​ក្នុង​ស្រុក​ពីស៊ីឌា
ប៉ុល និង​បាណាបាស​នៅ​ក្រុង​អ៊ីកូនាម
ប៉ុល និង​បាណាបាស​នៅ​ក្រុង​លីស្ត្រា
ប៉ុល និង​បាណាបាស​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ក្រុង​អាន់ទីយ៉ូក​ក្នុង​ស្រុក​ស៊ីរី​វិញ
ការ​ប្រជុំ​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
សំបុត្រ​ផ្ញើ​ទៅ​ជូន​សាសន៍​ដទៃ​ជា​អ្នក​ជឿ
បេសកកម្ម​លើក​ទី​ពីរ ប៉ុល និង​បាណាបាស​បែក​គ្នា
ធីម៉ូថេ​រួម​ដំណើរ​ជា​មួយ​ប៉ុល និង​ស៊ីឡាស
ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​ទ្រអាស ព្រះ​ចាត់​លោក​ឲ្យ​ទៅ​ស្រុក​ម៉ាសេដូន
ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​ភីលីព នាង​លីឌា​ប្រែ​ចិត្ត​គំនិត​មក​ជឿ​ព្រះអម្ចាស់
ប៉ុល និង​ស៊ីឡាស​ជាប់​ឃុំឃាំង​នៅ​ក្រុង​ភីលីព
ប៉ុល និង​ស៊ីឡាស​ទៅ​ដល់​ក្រុង​ថែស្សាឡូនីច
ប៉ុល និង​ស៊ីឡាស​នៅ​ក្រុង​បេរា
សុន្ទរកថា​ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​អាថែន
ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​កូរិនថូស
ប៉ុល​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ក្រុង​អាន់ទីយ៉ូក​វិញ
អ័ប៉ុឡូស​នៅ​ក្រុង​អេភេសូរ និង​ក្រុង​កូរិនថូស
ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​អេភេសូរ
កូន​របស់​ស្កេវ៉ា
ការ​បះបោរ​នៅ​ក្រុង​អេភេសូរ
ប៉ុល​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ស្រុក​ម៉ាសេដូន និង​ស្រុក​ក្រេក
ប៉ុល​ប្រោស​អើទីកុស​ឲ្យ​រស់​ឡើង​វិញ​នៅ​ក្រុង​ទ្រអាស
ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​មីលេត
ប៉ុល​មាន​ប្រសាសន៍​ទៅ​កាន់​ពួក​ចាស់ទុំ​ដែល​មក​ពី​ក្រុង​អេភេសូរ
ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​ទីរ៉ុស និង​នៅ​ក្រុង​សេសារា
ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ប៉ុល​ត្រូវ​គេ​ចាប់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ព្រះវិហារ
ប៉ុល​ឆ្លើយ​ដោះ​សា​ខ្លួន
ប៉ុល​នៅ​មុខ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់
សាសន៍​យូដា​ឃុបឃិត​គ្នា​ប៉ង​សំឡាប់​លោក​ប៉ុល
គេ​បញ្ជូន​ប៉ុល​ទៅ​លោក​ចៅហ្វាយ​ខេត្ត​ភេលីច
សាសន៍​យូដា​ចោទ​ប្រកាន់​លោក​ប៉ុល
ប៉ុល​ឆ្លើយ​ដោះ​សា​ខ្លួន​នៅ​មុខ​លោក​ភេលីច
ប៉ុល​ជួប​លោក​ភេលីច និង​ភរិយា
ប៉ុល​សុំ​ឲ្យ​សេសារ​កាត់​ក្តី
ប៉ុល​នៅ​មុខ​ព្រះរាជាអ័គ្រីប៉ា
ប៉ុល​ឆ្លើយ​ការពារ​ខ្លួន​នៅ​មុខ​ព្រះរាជា​អ័គ្រីប៉ា
ប៉ុល​ត្រូវ​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​ក្រុង​រ៉ូម
ខ្យល់​ព្យុះ
ប៉ុល​នៅ​កោះ​មេលីត
ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​រ៉ូម
ប៉ុល​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​នៅ​ក្រុង​រ៉ូម