^
លោកុប្បត្តិ
ដើម​កំណើត​ពិភព​លោក និង​ដើម​កំណើត​មនុស្ស​លោក
កំណើត​ពិភព​លោក
មនុស្ស​ដើម​ដំបូង​បង្អស់
បុរស និង ស្ត្រី នៅ​ក្នុង​សួន​អេដែន
កាអ៊ីន និង អេបិល
ពូជពង្ស​របស់​កាអ៊ីន
បញ្ជីរាយ​នាម​បុព្វបុរស ពី​អ័ដាម​ដល់​ណូអេ
ទឹក​ជំនន់​ធំ
ព្រះ​សំរេច​ដាក់​ទោស​មនុស្ស​លោក
ព្រះជាម្ចាស់​រក្សា​ទុក​ក្រុម​គ្រួសារ​លោក​ណូអេ
ណូអេ​ចូល​ក្នុង​ទូក​ធំ
ណូអេ​ចេញ​ពី​ទូក​ធំ
ព្រះជាម្ចាស់​ចង​សម្ពន្ធមេត្រី​ជា​មួយ​ណូអេ
មនុស្ស​លោក​ពី​ជំនាន់​ណូអេ រហូត​ដល់​ជំនាន់​លោក​អ័ប្រាហាំ
ណូអេ និង កូន​ប្រុស​ទាំង​បី​របស់​លោក
ពូជពង្ស​របស់​ណូអេ
ប្រាសាទ​នៅ​ក្រុង​បាបិល
បញ្ជីរាយ​នាម​បុព្វបុរស​របស់​អ័ប្រាហាំ
ប្រវត្តិ​របស់​អ័ប្រាហាំ
ព្រះអម្ចាស់​ត្រាស់ហៅ​អាប់រ៉ាម
អាប់រ៉ាម​នៅ​ស្រុក​កាណាន
អាប់រ៉ាម​ទៅ​ស្នាក់​នៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ
ឡុត​បែក​ចេញ​ពី​អាប់រ៉ាម
ព្រះបន្ទូល​សន្យា​របស់​ព្រះអម្ចាស់
អាប់រ៉ាម​ច្បាំង​ឈ្នះ​ស្តេច​ជា​ច្រើន
អាប់រ៉ាម និង ស្តេច​ម៉ិលគីស្សាដែក
ព្រះយេហូវ៉ា​ទ្រង់​តាំង​សញ្ញា​នឹង​អាប់រ៉ាម
កំណើត​អ៊ីសម៉ាអែល
ទី​សំគាល់​នៃ​សេចក្តី​សញ្ញា
ព្រះយេហូវ៉ា​យាង​មក​ឲ្យ​អ័ប្រាហាំ​ឃើញ​សា​ជា​ថ្មី នៅ​ដើម​ម៉ៃសាក់​របស់​ម៉ាមរេ
អ័ប្រាហាំ​ទូល​អង្វរ​ឲ្យ​ក្រុង​សូដុំម
ឡុត​ភៀសខ្លួន​ចេញ​ពី​ក្រុង​សូដុំម
ឡុត និង​កូន​ស្រី​ទាំង​ពីរ​របស់​គាត់ ដើម​កំណើត​របស់​ជនជាតិ​ម៉ូអាប់ និង ជនជាតិ​អាំម៉ូន
អ័ប្រាហាំ និង​ស្តេច​អ័ប៊ីម៉្មាឡិច
កំណើត​របស់​អ៊ីសាក
នាង​ហាការ និង​អ៊ីសម៉ាអែល នៅ​វាល​រហោស្ថាន
អ័ប្រាហាំ​តាំង​សញ្ញា​ជា​មួយ​ស្តេច​អ័ប៊ីម៉្មាឡិច
អ័ប្រាហាំ​សុខ​ចិត្ត​បូជា​កូន​ថ្វាយ​ព្រះយេហូវ៉ា
ផ្នូរ​របស់​សារ៉ា
អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​អ៊ីសាក
អ័ប្រាហាំ​ទទួល​មរណភាព ពូជពង្ស​ឯ​ទៀតៗ​របស់​អ័ប្រាហាំ
ប្រវត្តិ​របស់​យ៉ាកុប
អេសាវ និង យ៉ាកុប
អ៊ីសាក និង សេ្តច​អ័ប៊ីម៉្មាឡិច
អ៊ីសាក​ចង​សម្ពន្ធមេត្រី​ជា​មួយ​ស្តេច​អ័ប៊ីម៉្មាឡិច
យ៉ាកុប​លួច​យក​ពរ​របស់​អេសាវ
យ៉ាកុប​ទៅ​នៅ​ជា​មួយ​ឡាបាន់
សប្តិ​របស់​យ៉ាកុប
យ៉ាកុប​ជួប​នឹង​នាង​រ៉ាជែល
យ៉ាកុប​រៀប​ការ​ជា​មួយ​នាង​លេអា និង នាង​រ៉ាជែល
កូន​ចៅ​របស់​យ៉ាកុប
យ៉ាកុប និង​ឡាបាន់
យ៉ាកុប​រត់​ទៅ​ស្រុក​កាណាន​វិញ
ការ​ចុះ​សញ្ញា​រវាង​ឡាបាន់ និង​យ៉ាកុប
យ៉ាកុប​រៀបចំ​ខ្លួន​ជួប​អេសាវ
យ៉ាកុប​បោក​ចំបាប់​ជា​មួយ​ព្រះ
យ៉ាកុប និង​អេសាវ​ជា​នា​គ្នា​វិញ
យ៉ាកុប​តាំង​ទី​លំនៅ​នៅ​ជិត​ស៊ីគែម
ស៊ីម្មាន និង​លេវី សងសឹក​ជំនួស​នាង​ឌីណា​ជា​ប្អូន​ស្រី
យ៉ាកុប​ចាក​ចេញ​ពី​ស៊ីគែម​ទៅ​បេត-អែល
កំណើត​របស់​បេនយ៉ាមីន​នាង​រ៉ាជែល​ទទួល​មរណភាព
អេសាវ​តាំង​ទី​លំនៅ​នៅ​ស្រុក​អេដំម
ពូជពង្ស​របស់​អេសាវ
ប្រវត្តិ​របស់​យ៉ូសែប
សុបិន​របស់​យ៉ូសែប
យ៉ូសែប​ត្រូវ​គេ​ចាប់​យក​ទៅ​លក់
យូដា និង​នាង​តាម៉ារ
យ៉ូសែប​នៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ
យ៉ូសែប​នៅ​ក្នុង​គុក
យ៉ូសែប​កាត់​សប្តិ​ឲ្យ​អ្នក​ទោស​ពីរ​នាក់
សុបិន​របស់​ព្រះចៅ​ផារ៉ោន
ព្រះចៅ​ផារ៉ោន​តែងតាំង​យ៉ូសែប​ឲ្យ​គ្រប់គ្រង​លើ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ
យ៉ាកុប​ចាត់​កូន​ឲ្យ​ទៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ
បេនយ៉ាមីន​ទៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ​ជា​មួយ​បងៗ
យ៉ូសែប​ជួប​បង​ប្អូន​ជា​លើក​ទី​ពីរ
យ៉ូសែប​ល​មើល​ចិត្ត​បងៗ
លោក​យូដា​អង្វរករ​ឲ្យ​លោក​បេនយ៉ាមីន
យ៉ូសែប​បង្ហាញ​ខ្លួន​ឲ្យ​បង​ប្អូន​ស្គាល់
យ៉ាកុប​ទៅ​នៅ​ប្រទេស​អេស៊ីព្ទ
យ៉ាកុប​នៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ
យ៉ូសែប​គ្រប់គ្រង​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ​ក្នុង​ពេល​ទុរ្ភិក្ស
បណ្តាំ​ចុង​ក្រោយ​របស់​យ៉ាកុប
យ៉ាកុប​ឲ្យ​ពរ​កូន​របស់​យ៉ូសែប
យ៉ាកុប​ឲ្យ​ពរ​កូនៗ​ទាំង​ដប់​ពីរ​នាក់
យ៉ាកុប​ទទួល​មរណភាព
ពិធី​បញ្ចុះ​សព​របស់​យ៉ាកុប
យ៉ូសែប​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បងៗ​កុំ​ឲ្យ​បារម្ភ
យ៉ូសែប​ទទួល​មរណភាព