^
ពួក​ចៅហ្វាយ
កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​ចូល​ទៅ​កាន់​ទឹក​ដី​កាណាន
ព្រះអម្ចាស់​ស្តី​បន្ទោស​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះអង្គ
យ៉ូស្វេ​ទទួល​មរណភាព
កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​បោះបង់​ចោល​ព្រះអម្ចាស់
ចៅហ្វាយ​ដប់​ពីរ​រូប
អូធ្នាល
អេហ៊ុឌ
សាំកើរ
នាង​ដេបូរ៉ា និង​បារ៉ាក
ទំនុកដំកើង​របស់​នាង​ដេបូរ៉ា និង​បារ៉ាក
សាសន៍​ម៉ាឌាន​សង្កត់សង្កិន​កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះ​ចាត់​គេឌាន​ឲ្យ​សង្គ្រោះ​កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល
គេឌាន​បំផ្លាញ​អាសនា​របស់​ព្រះបាល
គេឌាន​ទូល​សូម​ទី​សំគាល់​ពី​ព្រះ
ជ័យជំនះ​របស់​គេឌាន​លើ​សាសន៍​ម៉ាឌាន
កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអិម​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត
គេឌាន​នៅ​ខាង​កើត​ទន្លេ​យ័រដាន់
គេឌាន​បដិសេធ​មិន​ព្រម​គ្រង​រាជ្យ
អ័ប៊ីម៉្មាឡិច​តាំង​ខ្លួន​ជា​ស្តេច​នៅ​ស៊ីគែម
ពាក្យ​ប្រស្នា​របស់​លោក​យ៉ូថាម
បណ្តាជន​នៅ​ស៊ីគែម​ប្រឆាំង​នឹង​អ័ប៊ីម៉្មាឡិច
ថូឡា និង​យ៉ាអ៊ារ
សាសន៍​អាំម៉ូន​វាយ​ប្រហារ​អ៊ីស្រាអែល
យែបថា​ឡើង​ធ្វើ​ជា​មេ​ដឹកនាំ​លើ​អ៊ីស្រាអែល
ពាក្យ​សន្យា​របស់​យែបថា
កូន​ស្រី​យែបថា
ទំនាស់​រវាង​កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអិម និង​យែបថា
អ៊ីបសាន អេឡូន និង​លោក​អាបដូន
កំណើត​របស់​សាំសុន
អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​សាំសុន
សាំសុន​ចោទ​ប្រស្នា​ដល់​ពួក​ភីលីស្ទីន
ការ​សងសឹក​របស់​សាំសុន
សាំសុន​ប្រើ​ថ្គាម​លា​ជា​អាវុធ​ប្រហារ​សាសន៍​ភីលីស្ទីន
សាំសុន​នៅ​ក្រុង​កាសា
នាង​ដេលីឡា​ក្បត់​សាំសុន
ការ​សងសឹក​ចុង​ក្រោយ និង​មរណភាព​របស់​សាំសុន
ភាព​អណាធិបតេយ្យ​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
កន្លែង​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​របស់​មីកា
កូន​ចៅ​ដាន់​ប្តូរ​ទឹក​ដី
កុលសម្ព័ន្ធ​ដាន់​នៅ​ក្រុង​ឡាអ៊ីស
បទ​ឧក្រិដ្ឋ​របស់​ពួក​បេនយ៉ាមីន​នៅ​ក្រុង​គីបៀរ
កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​ធ្វើ​ទោស​កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន
ការ​កកើត​ឡើង​វិញ​នៃ​កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន