^
យ៉ូហាន
បុរេកថា
សក្ខីភាព​របស់​លោក​យ៉ូហាន-បាទីស្ទ
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​កូន​ចៀម​របស់​ព្រះ
សិស្ស​ដែល​តាម​ព្រះយេស៊ូវ​មុន​គេ
ពិធី​មង្គលការ​នៅ​ភូមិ​កាណា
ព្រះយេស៊ូវ​បណ្តេញ​អ្នក​លក់​ដូរ​ចេញ​ពី​ព្រះវិហារ
ព្រះយេស៊ូវ​យល់​ជំរៅ​ចិត្ត​មនុស្ស
ព្រះយេស៊ូវ​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក​នីកូដេម
សក្ខីភាព​របស់​លោក​យ៉ូហាន-បាទីស្ទ
ព្រះយេស៊ូវ​សន្ទនា​ជា​មួយ​ស្ត្រី​សាសន៍​សាម៉ារី​ម្នាក់
ព្រះយេស៊ូវ​ប្រោស​កូន​ប្រុស​របស់​មន្ត្រី​ម្នាក់​ឲ្យ​ជា
ព្រះយេស៊ូវ​ប្រោស​មនុស្ស​ពិការ​ម្នាក់​ឲ្យ​ជា
អំណាច​របស់​ព្រះយេស៊ូវ
សក្ខីភាព​អំពី​អំណាច​របស់​ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវ​ប្រទាន​នំបុ័ង​ឲ្យ​មនុស្ស​ប្រាំ​ពាន់​នាក់
ព្រះយេស៊ូវ​យាង​លើ​ទឹក​សមុទ្រ
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​អាហារ​ដែល​ផ្តល់​ជីវិត
ព្រះញាតិវង្ស​ព្រះយេស៊ូវ​មិន​ជឿ​លើ​ព្រះអង្គ
ព្រះយេស៊ូវ​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បុណ្យ
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​ព្រះគ្រីស្ទ​មែន​ឬ
គេ​ចាត់​កង​រក្សា​ព្រះវិហារ​ឲ្យ​មក​ចាប់​ព្រះយេស៊ូវ
ទន្លេ​ដែល​មាន​ទឹក​ផ្តល់​ជីវិត
បណ្តាជន​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​អំពី​ព្រះយេស៊ូវ
ពួក​អ្នក​ធំ​មិន​ជឿ​លើ​ព្រះអង្គ
ស្ត្រី​ម្នាក់​ប្រព្រឹត្ត​សហាយស្មន់
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​ពន្លឺ​ពិភព​លោក
ឋានៈ​របស់​កូន​មនុស្ស
អ្នក​ជា និង​អ្នកងារ
ព្រះយេស៊ូវ និង​លោក​អ័ប្រាហាំ
ព្រះយេស៊ូវ​ប្រោស​មនុស្ស​ខ្វាក់​ពី​កំណើត​ម្នាក់​ឲ្យ​ជា
ពួក​ផារិស៊ី​សួរ​ចម្លើយ​អ្នក​ខ្វាក់​ពី​មុន
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​អ្នក​គង្វាល​ដ៏​ល្អ
ជនជាតិ​យូដា​មិន​ទទួល​ស្គាល់​ព្រះយេស៊ូវ
លោក​ឡាសារ​ទទួល​មរណភាព
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​អ្នក​ផ្តល់​ជីវិត​រស់​ឡើង​វិញ
ព្រះយេស៊ូវ​ទ្រង់​ព្រះកន្សែង
ព្រះយេស៊ូវ​ប្រោស​ឡាសារ​ឲ្យ​បាន​រស់​ឡើង​វិញ
ការ​ឃុបឃិត​ចាប់​ព្រះយេស៊ូវ
នាង​ម៉ារា​ចាក់​ប្រេង​ក្រអូប​លាប​ព្រះបាទា​ព្រះយេស៊ូវ
ការ​ឃុបឃិត​ចង់​សំឡាប់​លោក​ឡាសារ
ព្រះយេស៊ូវ​យាង​ចូល​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ជនជាតិ​ក្រេក​ចង់​ជួប​ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ព្រះអង្គ​សោយ​ទិវង្គត
បណ្តាជន​មិន​ព្រម​ជឿ​ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវ​លាង​ជើង​ពួក​សិស្ស
ព្រះយេស៊ូវ​ប្រកាស​អំពី​យូដាស​ក្បត់​ព្រះអង្គ
បញ្ញត្ត​ថ្មី
ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​អំពី​លោក​ពេត្រុស​បដិសេធ​មិន​ទទួល​ស្គាល់​ព្រះអង្គ
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​មាគ៌ា​ទៅ​កាន់​ព្រះវរបិតា
ព្រះបន្ទូល​សន្យា​អំពី​ព្រះវិញ្ញាណ
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​ដើម​ទំពាំងបាយជូរ​ដ៏​ពិត
មនុស្ស​លោក​ស្អប់​ព្រះយេស៊ូវ និង​ស្អប់​សិស្ស​របស់​ព្រះអង្គ
ព្រះបរមកិច្ច​របស់​ព្រះវិញ្ញាណ
ទុក្ខ​ព្រួយ​នឹង​ប្រែ​ទៅ​ជា​អំណរ​សប្បាយ
ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ជ័យជំនះ
ព្រះយេស៊ូវ​ទូល​អង្វរ​ឲ្យ​ពួក​សិស្ស
គេ​ចាប់​ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវ​នៅ​មុខ​លោក​មហាបូជាចារ្យ លោក​ពេត្រុស​បដិសេធ​មិន​ទទួល​ស្គាល់​ព្រះយេស៊ូវ
មហាបូជាចារ្យ​សួរ​ចម្លើយ​ព្រះយេស៊ូវ
លោក​ពេត្រុស​បដិសេធ​សា​ជា​ថ្មី​ថា​មិន​ស្គាល់​ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវ​នៅ​មុខ​លោក​ពីឡាត់
គេ​កាត់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​ព្រះយេស៊ូវ
គេ​ឆ្កាង​ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវ​សោយ​ទិវង្គត
ការ​បញ្ចុះ​សព​ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ
នាង​ម៉ារា​ជា​អ្នក​ស្រុក​ម៉ាក់ដាឡា​បាន​ឃើញ​ព្រះយេស៊ូវ
ពួក​សិស្ស​បាន​ឃើញ​ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវ និង​លោក​ថូម៉ាស
គោលដៅ​របស់​គម្ពីរ​យ៉ូហាន
ព្រះយេស៊ូវ​បង្ហាញ​ព្រះអង្គ​ឲ្យ​ពួក​សិស្ស​ឃើញ​នៅ​ជិត​មាត់​សមុទ្រ​ទីបេរាស
ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ផ្តាំ​លោក​ពេត្រុស
ព្រះយេស៊ូវ និង​សិស្ស​ដែល​ព្រះអង្គ​ស្រឡាញ់
អវសានកថា