^
យ៉ូប
យ៉ូប​បាត់បង់​អ្វី​ទាំង​អស់
ទុក្ខ​លំបាក​លើក​ទី​មួយ​របស់​យ៉ូប
យ៉ូប​បាត់បង់​កូន និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ
ទុក្ខ​លំបាក​ទី​ពីរ​របស់​យ៉ូប
មិត្ត​ភក្តិ​បី​នាក់​មក​រំលែក​ទុក្ខ​យ៉ូប
ពាក្យ​សន្ទនា​រវាង​លោក​យ៉ូប និង​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​លោក
សំណោក​របស់​លោក​យ៉ូបៈ រស់​នៅ​បាន​ប្រយោជន៍​អ្វី?
ប្រសាសន៍​របស់​លោក​អេលីផាស: អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ព្រះ​ស្តី​ប្រដៅ ពិត​ជា​មាន​សុភមង្គល​មិន​ខាន!
យ៉ូប​រអ៊ូរទាំ​នឹង​មិត្តភក្តិ​របស់​លោក
យ៉ូប​រអ៊ូរទាំ​នឹង​ព្រះ
ប្រសាសន៍​របស់​លោក​ប៊ីលដាដ: កំហុស​តែងតែ​នាំ​មក​នូវ​ទុក្ខ​ទោស
ចម្លើយ​របស់​លោក​យ៉ូប: ខ្ញុំ​មិន​អាច​ត​ទល់​នឹង​ព្រះ​បាន​ទេ
ព្រះជាម្ចាស់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​កើត​មក ដើម្បី​បំផ្លាញ​ខ្ញុំ
ប្រសាសន៍​របស់​លោក​សូផារ: សូម​វិល​មក​រក​ព្រះ​វិញ!
ចម្លើយ​របស់​យ៉ូប: គ្មាន​នរណា​អាច​បង្ក្រាប​ព្រះ​បាន​ទេ
ស្ថានភាព​ដ៏​លំបាក​របស់​មនុស្ស​លោក
ប្រសាសន៍​លើក​ទី​ពីរ​របស់​លោក​អេលីផាស: មនុស្ស​អាក្រក់​ពុំ​អាច​រួច​ខ្លួន​ឡើយ
ចម្លើយ​របស់​យ៉ូប: សាក្សី​របស់​ខ្ញុំ​ស្ថិត​នៅ​ស្ថាន​បរមសុខ
ខ្ញុំ​លែង​មាន​សង្ឃឹម​ទៀត​ហើយ
ប្រសាសន៍​លើក​ទី​ពីរ​របស់​លោក​ប៊ីលដាដ: អន្ទាក់​របស់​មនុស្ស​អាក្រក់
លោក​យ៉ូប​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​លោក​ប៊ីលដាដ: នៅ​ទី​បញ្ចប់ ព្រះអង្គ​មុខ​ជា​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​មិន​ខាន!
ប្រសាសន៍​លើក​ទី​ពីរ​របស់​លោក​សូផារ: ទុក្ខ​វេទនា​របស់​មនុស្ស​អាក្រក់
ចម្លើយ​របស់​លោក​យ៉ូប​ទៅ​កាន់​លោក​សូផារ: មនុស្ស​អាក្រក់​តែងតែ​មាន​សុភមង្គល​រហូត​ឬ?
ប្រសាសន៍​លើក​ទី​បី​របស់​លោក​អេលីផាស: លោក​យ៉ូប​ពិត​ជា​មាន​កំហុស​មែន!
ចម្លើយ​របស់​លោក​យ៉ូប​ទៅ​កាន់​លោក​អេលីផាស: ព្រះអង្គ​មិន​ព្រម​ចរចា​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​ទេ!
ព្រះ​បណ្តោយ​ឲ្យ​មនុស្ស​អាក្រក់​ធ្វើ​តាម​ចិត្ត
ប្រសាសន៍​លើក​ទី​បី​របស់​លោក​ប៊ីលដាដ: អំណាច​របស់​ព្រះ
ចម្លើយ​របស់​លោក​យ៉ូប​ទៅ​កាន់​លោក​ប៊ីលដាដ: លោក​ប៉ិនប្រសប់​ជួយ​អ្នក​ដែល​គ្មាន​កម្លាំង​មែន!
មនុស្ស​មាន​ទោស​មិន​អាច​អង្វរ​ករ​ព្រះអង្គ​បាន​ទេ
ការ​ចំរុងចំរើន​ដែល​មិន​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ
អាថ៌កំបាំង​នៃ​ប្រាជ្ញា
លោក​យ៉ូប​រំលឹក​ពី​គ្រា​ដែល​លោក​បាន​រុងរឿង
ទុក្ខ​លំបាក​របស់​លោក​យ៉ូប
លោក​យ៉ូប​ប្រកាស​ខ្លួន​លោក​ថា​ជា​មនុស្ស​ស្លូតត្រង់
អន្តរាគមន៍​របស់​លោក​អេលីហ៊ូវៈ
ប្រសាសន៍​របស់​លោក​អេលីហ៊ូវ
ព្រះអម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល​តាម​រយៈ​ទុក្ខ​លំបាក
ព្រះ​មិន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ទុច្ចរិត​ឡើយ
លោក​អេលីហ៊ូវ​ចោទ​លោក​យ៉ូប​ថា​និយាយ​មិន​បាន​ការ
លោក​អេលីហ៊ូវ​ពន្យល់​ពី​របៀប​ដែល​ព្រះ​ប្រៀនប្រដៅ​មនុស្ស​លោក
អន្តរាគមន៍​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះអម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល​មក​កាន់​លោក​យ៉ូប
ព្រះ​ឆ្លើយ​នឹង​ប្រសាសន៍​របស់​លោក​យ៉ូប
ចម្លើយ​ចុង​ក្រោយ​របស់​លោក​យ៉ូប
ព្រះ​ប្រទាន​ពរ​ឲ្យ​លោក​យ៉ូប​សា​ជា​ថ្មី