^
ទំនុកដំកើង
ភាគ​ទី​មួយ
ពរ​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ
ព្រះមហាក្សត្រ​ដែល​ព្រះ​ចាក់​ប្រេង​អភិសេក
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​នៅ​ពេល​មាន​សត្រូវ​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក កាល​រត់​ពី​អាប់សាឡំម ជា​ព្រះរាជ​បុត្រា។
ព្រះជាម្ចាស់​ការពារ នៅ​ពេល​គេ​មួលបង្កាច់
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​ខ្សែ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​សូម​ព្រះជាម្ចាស់​ការពារ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ខ្លុយ។
ព្រះអង្គ​ទ្រង់​ព្រះពិរោធ​នឹង​ទូលបង្គំ តែ​សូម កុំ​ដាក់​ទោស​ទូលបង្គំ​ឡើយ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​ខ្សែ​៨។
ព្រះ​សូម​រក​យុត្តិធម៌​ឲ្យ​ទូលបង្គំ​ផង!
បទ​ទំនួញ​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់ ច្រៀង​ថ្វាយ​ព្រះយេហូវ៉ា ពី​រឿង​គូស ជា​ពូជពង្ស​បេនយ៉ាមីន។
សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះ និង​កិត្តិយស​របស់​មនុស្ស
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​ភ្លេង​គីធីត។
ព្រះ​ជា​ព្រះសង្គ្រោះ​របស់​ជន​ក្រីក្រ និង​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​គេ​ជិះជាន់
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់ លើក​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​តាម​បទ «កូន​ប្រុស​ស្លាប់​ហើយ»។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​សូម​ព្រះ​រក​យុត្តិធម៌
ទូលបង្គំ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ព្រះ​អើយ​សូម​ជួយ​ផង!
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​ខ្សែ​៨។
ពាក្យ​អង្វរ​សូម​ព្រះ​ជួយ​សង្គ្រោះ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
អ្នក​ជឿ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​ពាល
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
មនុស្ស​ដែល​ព្រះ​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​ដោយ​ទុក​ចិត្ត
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ជន​ស្លូតត្រង់
សេចក្តី​អធិស្ឋាន​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​នៅ​ពេល​មាន​ជ័យជំនះ
ទំនុក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ដែល​ស្តេច​ដាវីឌ ជា​អ្នក​បំរើ​នៃ​ព្រះយេហូវ៉ា​បាន​លើក ទ្រង់​បាន​ទូល​អស់​ទាំង​ពាក្យ​នៃ​ទំនុក​នេះ​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា នៅ​វេលា​ដែល​ព្រះ​បាន​ជួយ​ឲ្យ​រួច​ពី​ដៃ​នៃ​គ្រប់​ទាំង​ពួក​ខ្មាំងសត្រូវ ហើយ​ពី​កណ្តាប់​ដៃ​សូល គឺ​ទ្រង់​ទូល​ថា
លោក​ទាំង​មូល​ថ្លែង​ពី​សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​សុំ​ជ័យជំនះ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​ចំពោះ​ជ័យជំនះ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
សំរែក​ទូលអង្វរ និង​ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​តាម​បទ «ក្តាន់​ញី​ពេល​ព្រលឹម»។
ព្រះអម្ចាស់​ជា​គង្វាល​ខ្ញុំ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ព្រះមហាក្សត្រ​ដ៏​មាន​សិរីល្អ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
សូម​ណែនាំ​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​ស្គាល់​មាគ៌ា​របស់​ព្រះ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​របស់​មនុស្ស​សុចរិត
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
ព្រះ​ជា​ពន្លឺ និង​ជា​ព្រះសង្គ្រោះ​របស់​ខ្ញុំ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​នៅ​ពេល​មាន​ជំងឺ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ព្រះសូរសៀង​របស់​ព្រះ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ព្រះអង្គ​ប្រោស​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​ជា
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​ច្រៀង​ឆ្លង​ព្រះវិហារ។
ព្រះ​អើយ​សូម​ធ្វើ​ជា​ថ្មដា និង​ជា​កំពែង​ការពារ​ទូលបង្គំ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
សុភមង្គល​របស់​អ្នក​ដែល​ព្រះ​អត់​ទោស​ឲ្យ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ជា​សេចក្តី​បង្រៀន។
ចូរ​បន្លឺ​សំឡេង​ដំកើង​ព្រះ​ដោយ​អំណរ!
ព្រះហឫទ័យ​សប្បុរស​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​ក្នុង​កាល​ដែល​ទ្រង់​ក្លែង ធ្វើ​ជា​ឆ្កួត នៅ​ចំពោះ​អ័ប៊ីម៉្មាឡិច ហើយ​ត្រូវ​បណ្តេញ​ចេញ​ទៅ។
សូម​ជួយ​សង្គ្រោះ​ទូលបង្គំ​ជា​ប្រញាប់!
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
យើង​ខ្ញុំ​មក​ជ្រក​កោន​ក្រោម​ម្លប់​ព្រះបារមី​របស់​ព្រះអង្គ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ជា​អ្នក​បំរើ​នៃ​ព្រះយេហូវ៉ា ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ចុង​បញ្ចប់​របស់​មនុស្ស​អាក្រក់ និង​មនុស្ស​ល្អ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ឈឺ​ចុកចាប់
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​ទុក​សំរាប់​ជា​សេចក្តី​រំឭក។
ពាក្យ​សារភាព​របស់​មនុស្ស​ឈឺ​ចុកចាប់
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ជូន​ដល់​លោក​យេឌូថិន។
ខ្ញុំ​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ព្រះអម្ចាស់
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ជា​សេចក្តី​បង្រៀន។
សូម​ប្រោស​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​ជា​ឡើង​វិញ​ផង
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ប៉ែក​ទី​២
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ជាប់​ជា​ឈ្លើយ​សឹក
ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ជា​សេចក្តី​បង្រៀន។
ព្រះអម្ចាស់​អើយ​សូម​តើន​ឡើង!
ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ជា​សេចក្តី​បង្រៀន។
ចំរៀង​នៅ​ពេល​ព្រះរាជា​រៀប​អភិសេក
ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​តាម​បទ «ផ្កា​ឈូក» សំរាប់​មេ​ភ្លេង ជា​ចំរៀង​ពី​សេចក្តី​ស្រឡាញ់។
ព្រះជាម្ចាស់​គង់​ជា​មួយ​យើង
ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​ច្រៀង​ដោយ​សំឡេង​ស្រួច។
ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត
ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន ជា​បុរី​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
ទំនុក​ចំរៀង​ជា​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ។
កុំ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ!
ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ការ​ថ្វាយបង្គំ​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ
ទំនុក​របស់​អេសាភ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​សូម​ព្រះអម្ចាស់​លើក​លែង​ទោស
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង នៅ​ពេល​ដែល​ហោរា​ណាថាន់​បាន​មក​ឯ​ទ្រង់ ក្រោយ​ដែល​ទ្រង់​បាន​ចូល​ទៅ​ឯ​នាង​បាតសេបា។
អ្នក​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះជាម្ចាស់ និង​អ្នក​ទុក​ចិត្ត​លើ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង នៅ​វេលា​ដែល​ដូអេក ជា​សាសន៍​អេដំម មក​ទូល​ស្តេច​សូល​ថា ដាវីឌ​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​អ័ហ៊ីម៉ាលេក ជា​សេចក្តី​បង្រៀន។
អ្នក​ជឿ​ព្រះជាម្ចាស់ និង​ពិភព​លោក​ដ៏​អាក្រក់
ទំនុក​ជា​សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ខ្លុយ។
សូម​រក​យុត្តិធម៌​ឲ្យ​ទូលបង្គំ​ផង
ទំនុក​ជា​សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​នៅ​វេលា​ដែល​ពួក​ស៊ីភ​បាន​មក​ទូល​ស្តេច​សូល​ថា ដាវីឌ​ពួន​នៅ​ជា​មួយ​នឹង​យើង​ខ្ញុំ សំរាប់​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​ខ្សែ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​គេ​ក្បត់​ចិត្ត
ទំនុក​ជា​សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​ខ្សែ។
ខ្ញុំ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ តើ​មនុស្ស​អាច​ធ្វើ​អ្វី​ខ្ញុំ​កើត?
ពាក្យ​កាព្យ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​តាម​បទ «សត្វ​ព្រាប​គ​នៅ​ស្រុក​ឆ្ងាយ» ក្នុង​កាល ដែល​សាសន៍​ភីលីស្ទីន​ចាប់​ទ្រង់​នៅ​ក្រុង​កាថ សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ទូលបង្គំ​មក​ជ្រក​កោន​ក្រោម​ម្លប់​ព្រះបារមី​របស់​ព្រះអង្គ
ពាក្យ​កាព្យ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​តាម​បទ «សូម​កុំ​បំផ្លាញ» ក្នុង​កាល​ដែល​ទ្រង់ រត់​ពី​ស្តេច​សូល​ទៅ​នៅ​ក្នុង​រូង​ថ្ម សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ព្រះ​ជា​ចៅក្រម​នៅ​លើ​ផែនដី
ពាក្យ​កាព្យ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​តាម​បទ «សូម​កុំ​បំផ្លាញ» សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
សូម​រំដោះ​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​រួច​ពី​កណ្តាប់​ដៃ​របស់​ខ្មាំងសត្រូវ!
ពាក្យ​កាព្យ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​តាម​បទ «សូម​កុំ​បំផ្លាញ» ក្នុង​កាល​ដែល ស្តេច​សូល​ចាត់​គេ​ទៅ​ឈ្លប​លប​នៅ​ឯ​ផ្ទះ ដើម្បី​នឹង​សំឡាប់​ទ្រង់ សំរាប់​មេ​ភ្លេង
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​របស់​ប្រជាជាតិ​ក្រោយ​ពេល​បរាជ័យ
ពាក្យ​កាព្យ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​តាម​បទ​ឈ្មោះ «ត្រែ​នៃ​សេចក្តី​បន្ទាល់» ក្នុង​កាល​ដែល​ទ្រង់​ច្បាំង​នឹង​សាសន៍​អើរ៉ាម-ន៉ាហារេម ហើយ​នឹង​សាសន៍ អើរ៉ាម-សេបា រួច​យ៉ូអាប់​ត្រឡប់​មក​វាយ​សាសន៍​អេដំម​ទាំង​១​ម៉ឺន ២​ពាន់​នាក់​នៅ​ច្រក​ភ្នំ​អំបិល សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ទូលបង្គំ​ចូល​ចិត្ត​រស់​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​របស់​ព្រះអង្គ
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​ខ្សែ។
នៅ​ជិត​ព្រះអង្គ​ខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​សុខសាន្ត
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង សំរាប់​លោក​យេឌូថិន។
សេចក្តី​សប្បុរស​របស់​ព្រះអង្គ ប្រសើរ​លើស​ជីវិត​ទៅ​ទៀត
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​ក្នុង​កាល​ដែល​ទ្រង់​នៅ​ទី​រហោស្ថាន​ស្រុក​យូដា។
ព្រះអម្ចាស់​ដាក់​ទោស​មនុស្ស​ពោល​ពាក្យ​ទុច្ចរិត
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ឱ​ព្រះអង្គ​អើយ យើង​ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​សរសើរដំកើង​ព្រះអង្គ
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ព្រះ​បាន​រំដោះ​យើង
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង ដែល​បាន​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
សូម​ឲ្យ​សាសន៍​ដទៃ​នាំ​គ្នា​លើក​ដំកើង​ព្រះ
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង ដែល​បាន​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​ខ្សែ។
បទ​ដំកើង​ព្រះជាម្ចាស់​ដ៏​មាន​ជ័យជំនះ
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ទូលបង្គំ​ស្រឡាញ់​ព្រះដំណាក់​របស់​ព្រះអង្គ​ណាស់
ទំនុក​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក សំរាប់​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង​លេង​តាម​បទ «ផ្កា​ឈូក»។
ព្រះអង្គ​អើយ​សូម​យាង​មក​សង្គ្រោះ​ទូលបង្គំ
ទំនុក​ដែល​ស្តេច​ដាវីឌ បាន​លើក​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង សំរាប់​នឹង​រំឭក។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ចាស់ជរា
សូម​ព្រះជាម្ចាស់​ប្រទាន​ពរ​ដល់​ព្រះមហាក្សត្រ
ទំនុក​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន។
ប៉ែក​ទី​៣
សេចក្តី​សុចរិត​តែងតែ​មាន​ជ័យជំនះ
ទំនុក​របស់​អេសាភ។
ព្រះអង្គ​អើយ សូម​កុំ​ទុក​ឲ្យ​សត្រូវ​ប្រមាថ​ព្រះអង្គ​ឡើយ!
ទំនុក​ជា​សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​អេសាភ។
ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ចៅក្រម
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង​របស់​អេសាភ ដែល​លោក​លើក សំរាប់​មេ​ភ្លេង ឲ្យ​លេង​តាម​បទ «សូម​កុំ​បំផ្លាញ»។
ពី​ភ្នំ​ស៊ីយ៉ូន​ព្រះជាម្ចាស់​ពន្លត់​ភ្លើង​សង្គ្រាម
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង​របស់​អេសាភ ដែល លោក​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​ខ្សែ។
ពេល​មាន​ទុក្ខ​ទូលបង្គំ​នឹក​ឃើញ​ពី​ការ​អស្ចារ្យ​របស់​ព្រះអង្គ​កាល​ពី​ជំនាន់​ដើម
ទំនុក​របស់​អេសាភ ដែល​លោក​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ជូន​ដល់​លោក​យេឌូថិន។
អតីតកាល ជា​មេរៀន​ដែល​យើង​ត្រូវ​ចងចាំ​ទុក
សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​អេសាភ។
ឱ​ព្រះអង្គ​អើយ សូម​យាង​មក​ជួយ​សង្គ្រោះ​យើង​ខ្ញុំ​ផង!
ទំនុក​របស់​អេសាភ។
ឱ​ព្រះអង្គ​ជា​ព្រះ​នៃ​ពិភព​ទាំង​មូល​អើយ សូម​នាំ​យើង​ខ្ញុំ​មក​វិញ!
ទំនុក​របស់​អេសាភ ដែល​លោក​លើក​ឲ្យ​មេ​ភ្លេង សំរាប់​លេង​តាម​បទ «ផ្កា​ឈូក​នៃ​សេចក្តី​បន្ទាល់»។
រាស្ត្រ​របស់​យើង​អើយ ចូរ​ស្តាប់​សេចក្តី​ដែល​យើង​រំលឹក​ដាស់តឿន​អ្នក
ទំនុក​របស់​អេសាភ ដែល​លោក​លើក សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​ភ្លេង​គីធីត។
ព្រះ​ជា​ចៅក្រម​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត
ទំនុក​របស់​អេសាភ។
ឱ​ព្រះអង្គ​អើយ សូម​កុំ​នៅ​សំងំ​ស្ងៀម​ឡើយ!
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង​របស់​អេសាភ។
ទូលបង្គំ​ស្រឡាញ់​អាសនៈ​របស់​ព្រះអង្គ​ណាស់!
ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ប្រដាប់​ភ្លេង​គីធីត។
ឱ​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ព្រះសង្គ្រោះ​នៃ​យើង​ខ្ញុំ​អើយ សូម​ពង្រឹង​យើង​ខ្ញុំ​ឡើង​វិញ
ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
សូម​ថែ​រក្សា​ជីវិត​ទូលបង្គំ​ផង!
សេចក្តី​អធិស្ឋាន​របស់​ដាវីឌ។
ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន ជា​ប្រភព​នៃ​ព្រះពរ​របស់​យើង
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ។
សេចក្តី​ស្លាប់​បាន​ខិត​មក​ជិត​ទូលបង្គំ​ហើយ
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង​របស់​កូន​ចៅ​កូរេ ដែល​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង ត្រូវ​លេង​ដោយ​ខ្លុយ ជា​សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​ហេម៉ាន ពូជ​អេសរ៉ាគីត។
ខ្ញុំ​នឹង​ប្រកាស​អំពី​ព្រះហឫទ័យ​ស្មោះស្ម័គ្រ​របស់​ព្រះអង្គ
សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​អេថាន ជា​ពួក​អេសរ៉ាគីត។
ប៉ែក​ទី​៤
មនុស្ស​លោក​រមែង​តែងតែ​ស្លាប់ តែ​ព្រះ​គង់​នៅ​រហូត
(ទំនុក​ដំកើង ៩០-១០៦) សេចក្តី​អធិស្ឋាន​របស់​ម៉ូសេ ជា​អ្នក​សំណប់​របស់​ព្រះ។
នៅ​ក្រោម​ម្លប់​បារមី​ព្រះ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត
ទូលបង្គំ​សប្បាយ​ចិត្ត​នឹង​កិច្ចការ​ដែល​ព្រះអង្គ​ធ្វើ
ទំនុក​ជា​បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ថ្ងៃ​ឈប់​សំរាក។
ព្រះ​ជា​ព្រះមហាក្សត្រ
សូម​ព្រះ​សំដែង​ឫទ្ធិបារមី​ដើម្បី​សងសឹក
ចូរ​យើង​នាំ​គ្នា​លើក​ដំកើង​ព្រះ!
ចូរ​ច្រៀង​បទ​ថ្មី​ថ្វាយ​ព្រះ!
ព្រះ​គ្រង​រាជ្យ
ព្រះ​យាង​មក​ជំនុំជំរះ​ផែនដី​ទំនុក​ដំកើង។
ទំនុក។
ព្រះ​ជា​ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះអង្គ​ជា​ព្រះ​ដ៏​វិសុទ្ធ
ចូរ​គោរព​បំរើ​ព្រះ​ដោយ​ចិត្ត​រីករាយ
ទំនុក​សំរាប់​អរ​ព្រះគុណ។
ពាក្យ​សន្យា​របស់​ព្រះរាជា
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
នៅ​ពេល​ទូលបង្គំ​មាន​អាសន្ន សូម​កុំ​លាក់​ព្រះភក្ត្រ​ឡើយ!
សេចក្តី​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​វេទនា ក្នុង​កាល​ដែល​មាន​ទុក្ខ​មក​គ្រប​សង្កត់ ហើយ​បង្ហូរ​សេចក្តី​ទំនួញ​របស់​ខ្លួន នៅ​ចំពោះ​ព្រះយេហូវ៉ា។
ខ្ញុំ​សូម​សរសើរដំកើង​ព្រះនាម​ដ៏​វិសុទ្ធ​របស់​ព្រះអង្គ​អស់​ពី​ដួង​ចិត្ត!
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
អស់​មួយ​ជីវិត​ខ្ញុំ​ច្រៀង​ដំកើង​ព្រះ!
ព្រះហឫទ័យ​ស្មោះស្ម័គ្រ​របស់​ព្រះ
ព្រះ​មាន​ព្រះហឫទ័យ​ស្មោះស្ម័គ្រ​ជានិច្ច
ប៉ែក​ទី​៥
ចូរ​លើក​ដំកើង​ព្រះ​ជា​ព្រះសង្គ្រោះ
ខ្ញុំ​ដាស់​ព្រះអាទិត្យ​ឲ្យ​រះ​ឡើង
បទ​ចំរៀង​ជា​ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ស្នាព្រះហស្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ព្រះ
មនុស្ស​ល្អ​មិន​ដែល​រង្គើ​ទេ
ព្រះអង្គ​លើក​មនុស្ស​ទន់​ខ្សោយ​ឡើង
ពេល​ជនជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ចាក​ចេញ​ពី​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ
ព្រះ​នឹង​ប្រទាន​ពរ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា
ព្រះអង្គ​បាន​រំដោះ​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​រួច​ពី​ស្លាប់
ពាក្យ​សរសើរដំកើង​សកល
ព្រះហឫទ័យ​មេត្តាករុណា​របស់​ព្រះអង្គ​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ​រហូត​ត​ទៅ
ក្រឹត្យ​វិន័យ​របស់​ព្រះ
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
តើ​មាន​នរណា​ជួយ​ខ្ញុំ​ឬ​ទេ?
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់
សូម​ព្រះអម្ចាស់​ប្រទាន​សន្តិភាព​មក​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ទំនុក​ច្រៀង​សរសើរ​តាម​ថ្នាក់ ជា​បទ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
ទូលបង្គំ​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ព្រះអង្គ។
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ព្រះអម្ចាស់​នៅ​ខាង​យើង
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់ ជា​បទ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
សូម​សំដែង​ព្រះហឫទ័យ​សប្បុរស ចំពោះ​អស់​អ្នក​ដែល​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
ព្រះ​បាន​ធ្វើ​កិច្ចការ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​យើង​មាន​អំណរ​សប្បាយ
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
ប្រសិន​បើ​ព្រះ​មិន​សង់​ផ្ទះ
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់ ជា​បទ​របស់​ស្តេច​សាឡូម៉ូន។
សុភមង្គល​របស់​អ្នក​គោរព​កោតខ្លាច​ព្រះ
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
ពួក​គេ​នាំ​គ្នា​ភ្ជួររាស់​នៅ​លើ​ខ្នង​ខ្ញុំ
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
ពី​ក្នុង​រណ្តៅ​ដ៏​ជ្រៅ ទូលបង្គំ​ស្រែក​អង្វរ​ព្រះអង្គ
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
ទូលបង្គំ​មាន​ចិត្ត​ស្ងប់
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់ ជា​បទ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន​ជា​ព្រះដំណាក់​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ជា​វាំង​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
ពេល​បង​ប្អូន​នៅ​រស់​ជុំ​គ្នា
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់ ជា​បទ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
ចូរ​លើក​ដៃ​ប្រណម្យ​ទៅ​រក​ទី​សក្ការៈ
ទំនុក​ច្រៀង​តាម​ថ្នាក់។
ខ្ញុំ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​ព្រះ​ជា​ព្រះ​ដ៏​ឧត្តុង្គឧត្តម
សេចក្តី​សប្បុរស​របស់​ព្រះអង្គ​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ​រហូត​ត​ទៅ!
យើង​ស្រណោះ​ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន
ទូលបង្គំ​សូម​លើក​ដំកើង​ព្រះអង្គ​យ៉ាង​អស់​ពី​ចិត្ត
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ
ព្រះអង្គ​ស្គាល់​ទូលបង្គំ​យ៉ាង​ច្បាស់
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​គេ​មួលបង្កាច់
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក​សំរាប់​មេ​ភ្លេង។
សូម​រក្សា​មាត់​ទូលបង្គំ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
មាន​តែ​ព្រះអង្គ​ទេ​ដែល​ជា​ទី​ជំរក​របស់​ទូលបង្គំ
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ ដែល​ទ្រង់​លើក ក្នុង​កាល​ដែល​ទ្រង់​នៅ​រអាង​ថ្ម ជា​សេចក្តី​អធិស្ឋាន។
សូម​កុំ​ប្រកាន់​ទោស​ទូលបង្គំ​ឡើយ
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ព្រះរាជា
ទំនុក​នៃ​ស្តេច​ដាវីឌ។
ព្រះរាជ្យ​របស់​ព្រះអង្គ​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ​អស់កល្ប​ជានិច្ច
ទំនុក​ជា​បទ​សរសើរ​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
ព្រះ​ការពារ​អ្នក​ទន់​ខ្សោយ
ព្រះអម្ចាស់​សំដែង​ឫទ្ធានុភាព​តាម​រយៈ​ធម្មជាតិ
ចូរ​ឲ្យ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​សរសើរដំកើង​ព្រះនាម​ព្រះ
កិត្តិយស​ដ៏​រុងរឿង​របស់​រាស្ត្រ​ដែល​ស្មោះត្រង់​នឹង​ព្រះអង្គ
ចូរ​ឲ្យ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​ដង្ហើម​ចេញ​ចូល​សរសើរដំកើង​ព្រះ!