^
រ៉ូម
សេចក្តី​ផ្តើម
ប៉ុល​មាន​បំណង​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​រ៉ូម
ការ​វិនិច្ឆ័យ​ត្រឹម​ត្រូវ​របស់​ព្រះ
គ្មាន​មនុស្ស​ណា​ម្នាក់​សុចរិត​ទេ
ព្រះ​ប្រោស​ឲ្យ​មនុស្ស​បាន​សុចរិត​ដោយសារ​ជំនឿ​លើ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
អ័ប្រាហាំ​បាន​សុចរិត​ដោយសារ​ជំនឿ
លោក​អ័ប្រាហាំ​បាន​ទទួល​ព្រះបន្ទូល​សន្យា​ដោយសារ​ជំនឿ
សន្តិភាព​ជា​មួយ​ព្រះជាម្ចាស់
លោក​អ័ដាម និង​ព្រះគ្រីស្ទ
ព្រះគុណ​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​ជឿ​រួច​ពី​ចំណង​អំពើ​បាប
គ្រីស្ទបរិស័ទ​ជា​អ្នក​បំរើ​របស់​សេចក្តី​សុចរិត
គ្រីស្ទបរិស័ទ​រួច​ផុត​ពី​អំណាច​របស់​ក្រឹត្យវិន័យ
ក្រឹត្យវិន័យ​ពុំ​អាច​រំដោះ​មនុស្ស​ឲ្យ​រួច​ពី​បាប​ឡើយ
មនុស្ស​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អំណាច​របស់​បាប
ជីវិត​រួម​ជា​មួយ​ព្រះវិញ្ញាណ
សិរីល្អ​នៅ​បរលោក
ព្រះហឫទ័យ​ស្រឡាញ់​ដ៏​លើស​លប់​របស់​ព្រះ
ព្រះ​បាន​ជ្រើសរើស​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល
សេចក្តី​ក្រោធ និង​ព្រះហឫទ័យ​អាណិតអាសូរ
អ៊ីស្រាអែល និង​ដំណឹង​ល្អ
ការ​សង្គ្រោះ​តាម​រយៈ​ជំនឿ​លើ​ព្រះអម្ចាស់
ព្រះ​ពុំ​បោះ​បង់​ចោល​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល​ឡើយ
ព្រះសង្គ្រោះ​សាសន៍​ដទៃ
ព្រះសង្គ្រោះ​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល
ជីវិត​ថ្មី​ស្រប​តាម​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះ
ការ​ស្តាប់​បង្គាប់​អាជ្ញាធរ
ការ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក
ការ​រៀបចំ​ខ្លួន​រង់ចាំ​ទទួល​ព្រះអម្ចាស់
គ្រីស្ទបរិស័ទ​ត្រូវ​យល់​អធ្យាស្រ័យ​គ្នា
កុំ​ធ្វើ​ឲ្យ​បង​ប្អូន​បាត់បង់​ជំនឿ​ឡើយ
ត្រូវ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​សប្បាយ​ចិត្ត
ដំណឹង​ល្អ​សំរាប់​ប្រជាជាតិ​ទាំង​អស់
សកម្មភាព និង​គំរោង​ការ​របស់​លោក​ប៉ុល
គំរោង​ការ​របស់​ប៉ុល​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ក្រុង​រ៉ូម
ពាក្យ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ
ពាក្យ​ដាស់តឿន​ចុង​បញ្ចប់