១៥
ហិប​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
(២​សាំយូអែល ៦:១២-២៣)
១ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​បាន​សង់​ដំណាក់​ជា​ច្រើន​នៅ​បុរី​ព្រះបាទ​ដាវីឌ។ ស្ដេច​ក៏​រៀបចំ​កន្លែង​មួយ​សំរាប់​ហិប​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ ព្រម​ទាំង​ដំឡើង​ព្រះពន្លា​ដើម្បី​តម្កល់​ហិប​នេះ​ផង។ ២ ពេល​នោះ ស្ដេច​មាន​រាជឱង្ការ​ថា៖ «មាន​តែ​ក្រុម​លេវី​ទេ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​សែង​ហិប​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ ដ្បិត​ព្រះអម្ចាស់​បាន​ជ្រើស​រើស​ពួក​គេ ដើម្បី​សែង​ហិប​របស់​ព្រះអង្គ និង​មើល​ថែ​ទាំ​ រហូត​ត​ទៅ»។ ៣ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម ដើម្បី​ដង្ហែ​ហិប​របស់​ព្រះអម្ចាស់ មក​តម្កល់​នៅ​កន្លែង​ដែល​ស្ដេច​បាន​រៀបចំ​ទុក។ ៤ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ក៏​បាន​ប្រមូល​កូន​ចៅ​លោក​អើរ៉ុន ព្រម​ទាំង​ក្រុម​លេវី ៥ គឺ​ក្នុង​ចំណោម​កូន​ចៅ​លោក​កេហាត់​មាន​លោក​អ៊ូរាល​ជា​មេ​ដឹក​នាំ និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ១២០ នាក់ ៦ ក្នុង​ចំណោម​កូន​ចៅ​លោក​ម៉្រារី មាន​លោក​អសាយ៉ា ជា​មេ​ដឹក​នាំ និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ២២០ នាក់ ៧ ក្នុង​ចំណោម​កូន​ចៅ​លោក​គើសុន មាន​លោក​យ៉ូអែល​ជា​មេ​ដឹក​នាំ និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ១៣០ នាក់ ៨ ក្នុង​ចំណោម​កូន​ចៅ​លោក​អេលីសាផាន មាន​លោក​សេម៉ាយ៉ា ជា​មេ​ដឹក​នាំ និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ២០០ នាក់ ៩ ក្នុង​ចំណោម​កូន​ចៅ​លោក​ហេប្រូន មាន​លោក​អេលាល​ជា​មេ​ដឹក​នាំ និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ៨០ នាក់ ១០ ក្នុង​ចំណោម​កូន​ចៅ​លោក​អ៊ូស៊ាល មាន​លោក​អមីណាដាប់ ជា​មេ​ដឹក​នាំ និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ១១២​នាក់។ ១១ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​កោះ​ហៅ​លោក​បូជាចារ្យ​សាដុក និង​លោក​បូជាចារ្យ​អបៀថើរ ព្រម​ទាំង​ក្រុម​លេវី គឺ​មាន​លោក​អ៊ូរាល លោក​អសាយ៉ា លោក​យ៉ូអែល លោក​សេម៉ាយ៉ា លោក​អេលាល និង​លោក​អមីណាដាប់។ ១២ ស្ដេច​មាន​រាជឱង្ការ​ទៅ​កាន់​ពួក​គេ​ថា៖ «អស់​លោក​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​នៃ​ក្រុម​គ្រួសារ​លេវី ដូច្នេះ ចូរ​អស់​លោក និង​បង​ប្អូន​របស់​អស់​លោក ញែក​ខ្លួន​អោយ​បាន​វិសុទ្ធ ដើម្បី​ទៅ​ដង្ហែ​ហិប​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ជា​ព្រះ​នៃ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល មក​តម្កល់​នៅ​កន្លែង​ដែល​យើង​បាន​រៀបចំ​ទុក។ ១៣ កាល​ពី​លើក​មុន អស់​លោក​មិន​បាន​ចូល​រួម​ទេ ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះ​របស់​ពួក​យើង បាន​ប្រហារ​ពួក​យើង ដ្បិត​ពួក​យើង​ពុំ​បាន​ទៅ​ដង្ហែ​ហិប​មក តាម​ក្បួន​តម្រា​របស់​ព្រះអង្គ​ឡើយ»។ ១៤ ក្រុម​បូជាចារ្យ និង​ក្រុម​លេវី​នាំ​គ្នា​ញែក​ខ្លួន​ជា​វិសុទ្ធ ដើម្បី​ទៅ​ដង្ហែ​ហិប​របស់​ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះ​នៃ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល។ ១៥ កូន​ចៅ​លេវី​បាន​យក​ឈើ​ស្នែង​មក​ស៊ក ហើយ​សែង​ហិប​របស់​ព្រះអម្ចាស់​លើ​ស្មា ដូច​លោក​ម៉ូសេ​បាន​បង្គាប់​ស្រប​តាម​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះអម្ចាស់
១៦ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​មាន​រាជឱង្ការ ទៅ​កាន់​មេ​ដឹក​នាំ​របស់​ក្រុម​លេវី អោយ​ចាត់​បង​ប្អូន​របស់​ពួក​គេ​ដែល​ជា​អ្នក​ចំរៀង អោយ​យក​ឧបករណ៍​ភ្លេង​មាន ឃឹម ពិណ និង​ឈិង មក​ប្រគំ​យ៉ាង​ពីរោះ ដើម្បី​សំដែង​នូវ​អំណរ​សប្បាយ។ ១៧ ក្រុម​លេវី​បាន​ចាត់​គ្នា​អោយ​បំពេញ​មុខងារ​របស់​ខ្លួន គឺ​លោក​ហេម៉ាន​ជា​កូន​របស់​លោក​យ៉ូអែល ហើយ​ក្នុង​ចំណោម​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ មាន​លោក​អេសាភ​ជា​កូន​របស់​លោក​បេរេគា បន្ទាប់​មក ក្នុង​ចំណោម​កូន​ចៅ​របស់​លោក​ម៉្រារី ជា​បង​ប្អូន​របស់​ពួក​គេ មាន​លោក​អេថាន ជា​កូន​របស់​លោក​គូសាយ៉ា។ ១៨ បន្ទាប់​មក​ទៀត មាន​ក្រុម​លេវី​ដែល​នៅ​ក្រោម​បង្គាប់​លោក​ទាំង​នោះ គឺ​លោក​សាការី លោក​បេន លោក​យាស៊ាល លោក​សេមីរ៉ាម៉ូត លោក​យេហ៊ីអែល លោក​អ៊ូនី លោក​អេលាប លោក​បេណាយ៉ា លោក​ម៉ាសេយ៉ា លោក​ម៉ាធិធា លោក​អេលីផាលេ លោក​មីកនេយ៉ា លោក​អូបេឌអេដុម និង​លោក​យីអែល ដែល​សុទ្ធ​តែ​ជា​ឆ្មាំ​ទ្វារ។ ១៩ ក្រុម​ចំរៀង​មាន​លោក​ហេម៉ាន លោក​អេសាភ និង​លោក​អេថាន ដែល​កាន់​ឈិង​ពី​លង្ហិន ដើម្បី​ប្រគំ​អោយ​ឮ​រំពង​ផង។ ២០ រីឯ​លោក​សាការី លោក​យ៉ាសាល លោក​សេមីរ៉ាម៉ូត លោក​យីអែល លោក​អ៊ូនី លោក​អេលាប លោក​ម៉ាសេយ៉ា និង​លោក​បេណាយ៉ា ជា​អ្នក​កាន់​ពិណ​ដែល​មាន​សំឡេង​ខ្ពស់​។ ២១ លោក​ម៉ាធិធា លោក​អេលីផាលេ លោក​មីកនេយ៉ា លោក​អូបេដអេដុម លោក​យេអែល លោក​អសាស៊ា ជា​អ្នក​កាន់​ពិណ​ដែល​មាន​ខ្សែ​ប្រាំ​បី​សំរាប់​នាំ​មុខ​ចំរៀង។ ២២ លោក​កេណានា ជា​មេ​ដឹក​នាំ​ក្រុម​លេវី​ផ្នែក​ខាង​លី​សែង បាន​ទទួល​បន្ទុក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​លើ​ការ​សែង​ហិប​នេះ ព្រោះ​គាត់​មាន​សមត្ថភាព។ ២៣ លោក​បេរេគា និង​លោក​អែលកាណា ជា​ឆ្មាំ​ឈរ​នៅ​ជិត​ហិប។ ២៤ លោក​បូជាចារ្យ​សេបានា យ៉ូហូសាផាត នេថានេល អម៉ាសាយ សាការី បេណាយ៉ា និង​អេលាស៊ើរ ជា​អ្នក​ផ្លុំ​ត្រែ នៅ​ខាង​មុខ​ហិប​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។ លោក​អូបេដអេដុម និង​លោក​យេហ៊ីយ៉ា​ក៏​ជា​ឆ្មាំ ដែល​ឈរ​នៅ​ជិត​ហិប​ដែរ។
២៥ បន្ទាប់​មក ព្រះបាទ​ដាវីឌ ព្រម​ទាំង​ពួក​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​នៃ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល និង​ពួក​មេទ័ព​នាំ​គ្នា​ចេញ​ទៅ​ដង្ហែ​ហិប​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី*​របស់​ព្រះអម្ចាស់​ពី​ផ្ទះ​របស់​លោក​អូបេដអេដុម យ៉ាង​សប្បាយ​រីករាយ។ ២៦ ព្រះជាម្ចាស់​ជួយ​ការពារ​ក្រុម​លេវី ដែល​សែង​ហិប​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ហើយ​គេ​បាន​យក​គោ​បា​ប្រាំពីរ​ក្បាល និង​ចៀម​ឈ្មោល​ប្រាំពីរ​ក្បាល ថ្វាយ​ជា​យញ្ញបូជា។ ២៧ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ពាក់​អាវ​ធំ​ធ្វើ​ពី​ក្រណាត់​ព្រែ ហើយ​ក្រុម​លេវី​ដែល​សែង​ហិប ក្រុម​ចំរៀង និង​លោក​កេណានា​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​ក្រុម​សែង ក៏​ស្លៀក​ពាក់​ដូច្នោះ​ដែរ។ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ពាក់​អាវ​អេផូដ*​ធ្វើ​ពី​ក្រណាត់​ទេសឯក។ ២៨ ប្រជាជន​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល ដង្ហែ​ហិប​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ដោយ​សំរែក​ជយឃោស​សំឡេង​ប៉ី ត្រែ និង​ឈិង ព្រម​ទាំង​ប្រគំ​ឃឹម និង​ពិណ​យ៉ាង​រំពង​ផង។
២៩ កាល​ហិប​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​របស់​ព្រះអម្ចាស់​ហែ​ចូល​មក​ដល់​បុរី​ព្រះបាទ​ដាវីឌ ព្រះនាង​មិកាល់​ជា​បុត្រី​របស់​ស្ដេច​សូល​បាន​អើត​តាម​បង្អួច ឃើញ​ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លោត​កព្ឆោង ព្រះនាង​ក៏​មាន​ចិត្ត​មើលងាយ​ព្រះបាទ​ដាវីឌ។