១៣៣
ពេល​បង​ប្អូន​នៅ​រស់​ជុំ​គ្នា
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
១ ការ​ដែល​បង​ប្អូន​នៅ
រួម​រស់​ជា​មួយ​គ្នា
គឺ​ជា​ការ​ល្អ​ប្រពៃ និង​សប្បាយ​ក្រៃលែង។
២ គឺ​ប្រៀប​ដូច​ជា​ទឹក​អប់​ដ៏​មាន​តម្លៃ
ហូរ​នៅ​លើ​ក្បាល
ចុះ​មក​លើ​ពុក​ចង្កា​របស់​លោក​អើរ៉ុន
រួច​ស្រក់​ទៅ​លើ​ជាយ​អាវ​របស់​លោក
៣ ហើយ​ប្រៀប​ដូច​ជា​ទឹក​សន្សើម​ធ្លាក់
ពី​ភ្នំ​ហ៊ើរម៉ូន មក​លើ​ភ្នំ​ស៊ីយ៉ូន
ជា​កន្លែង​ដែល​ព្រះអម្ចាស់​ប្រទាន​ព្រះពរ
និង​ប្រទាន​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច។